Emoticon - Animated Emojis Pack

Emoticon - Animated Emojis Pack
3840x2160 | Version Premiere Pro CC, After Effects CC | 24 mb

Information:

 • 352 Emojis
 • MOGRT Files For Premiere Pro 2020 or highere
 • Seamless Loop
 • No plugins required
 • 100% Vector
 • Very easy to use
 • 4K
 • Video Tutorial included
 • Uplifting Upbeat Saxophone music you can be downloaded here

    Demo:

    Download:

    https://tinyurl.com/yccfmopj
    Source: Internet.

    StLove

    Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

    TÚ THANH

    1 nhận xét:

    Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below