Akvstudios – Superior Fx Preset Pack

Akvstudios – Superior Fx Preset Pack
1920x1080 | Version Premiere Pro CC | 150 mb

Information:

 • Glitch Transitions
 • Music Video Transitions
 • Offset Transitions
 • Smooth Slide Transitions
 • RGB Transitions 
 • Wave Bounce Transitions
 • Color Presets
 • BONUS SFX PACK
 • 15 Woosh Transition SFX
 • 13 Glitch Transition SFX
 • Cinematic SFX

    Demo:

    Download:

    https://tinyurl.com/yccfmopj
    Source: Internet.

    StLove

    Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

    TÚ THANH

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below