Ultra Painting Photoshop Action

00:19

By: StLove

Ultra Painting Photoshop Action
ATN | Version Adobe Photoshop | 1 mb

Information:

 • THIS ACTION WORKS WITHOUT OIL PLUGIN Professional Photoshop action created to give your images a professional painting look, powerful tools are used to give the cartoon look with one click.
 • One click effect *End-quality result. *Editable effects. *Non-destructive Workflow.
 • Photoshop Cs3+ *Compatible with Mac and PC *Works on RAW and JPEG images    Download:

    https://tinyurl.com/yccfmopj
    Source: Internet.

    StLove

    Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

    TÚ THANH

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below