Neon Social Media Lower Thirds V2

Neon Social Media Lower Thirds V2
Resizable | Version Premiere Pro CC, After Effects CC | 562 mb

Information:

 • Neon Social Media Lower Thirds – Premiere Pro ( Motion Graphics templates) 
 • MOGRT  NO PLUG-INS REQUIRED  
 • In and out animation  
 • VIDEO TUTORIAL INCLUDED.  
 • Facebook, Twitter, Youtube, instagram  
 • Audio Link: https://audiojungle.net/item/a-future-bass/19172736

    Demo:

    Download:

    https://tinyurl.com/yccfmopj
    Source: Internet.

    StLove

    Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

    TÚ THANH

    1 nhận xét:

    Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below