640Studio – Seamless Transitions for Adobe Premiere Pro

23:49

By: StLove

640Studio – Seamless Transitions for Adobe Premiere Pro
Resizable | Version Premiere Pro CC, After Effects CC | 900 mb

Information:

 • Zoom
 • Dizzy
 • Dissolve
 • LSD
 • Scanner
 • Pan Left/Right 
 • Fly
 • Magnify
 • Glitch
 • Panorama
 • Slice
 • Warp
 • Twitch
 • Shatter

    Demo:

    Download:

    https://tinyurl.com/yccfmopj
    Source: Internet.

    StLove

    Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

    TÚ THANH

    2 nhận xét:

    Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below