Positive Slideshow

Positive Slideshow
1920x1080 | Version After Effects CC, CS6 | 50 mb

Information:
 • 19 Placeholders
 • Easy to turn on and off the frame
 • Works with image or video
 • Modular construction
 • Change colors easily
 • Video tutorial included
 • No plugins required
 • Fully and easily customizable
 • Full HD resolution
 • Works for all language of after effects
 • Works with After Effects CS6+
 • Music are not included
 • link for free font included
 • Image or video used in preview are not included

    Demo:

    Download:

    https://tinyurl.com/yccfmopj
    Source: Internet.

    StLove

    Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

    TÚ THANH

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below