900 Typography & Titles

900 Typography & Titles
1920x1080 | Version After Effects CC, CS6, CS5.5, CS5 | 280 mb

Information:
 • 1000 Typography & Titles
 • Easy to Import Your Content & Customize
 • Video Tutorial Included
 • Very Fast Render
 • 720p, 1080p, 2K, 4K 
 • Free fonts (Download links included)
 • Compatible with After Effects CS5 , CS5.5 , CS6 , CC , CC 2014 , CC 2015 , CC 2016 , CC 2017 or CC 2018
 • Compatible with Premiere Pro CC 2018 | Premiere Pro CC 2019
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   2 nhận xét:

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below