Cyber Poster Photoshop Action

22:15

By: StLove

Cyber Poster Photoshop Action
ATN, ABR, PAT, CSH | Version AAdobe Photoshop | 1 mb

Information:

 • 1 Action .atn file
 • 1 Brushes .abr file
 • 1 Patterns .abr file
 • 1 Shapes .csh file
 • 1 Help .txt file


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below