Modern Freeze Frame

Modern Freeze Frame
1920x1080 | Version Premiere Pro CC | 300 mb

Information:
 • Premiere Pro CC 2018 Version 12.1.2
 • Awesome grungy look
 • No plugins required
 • 25 Placeholders
 • 11 textholders
 • Full HD resolution (1080p)
 • Duration – 01:00
 • Video tutorial included
 • Fonts you can find in “Font Links” file
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   1 nhận xét:

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below