Chinese New Year Greetings

Chinese New Year Greetings
1920x1080 | Version After Effects CC | 111 mb

Information:
 • Full HD Resolution 1920×1080.
 • Compatible with After Effects CC2019 and higher versions.
 • Everything is Customizable.
 • No Plugins Needed.
 • Have 5 Text Placeholders and a Logo Placeholder.
 • Basic Text Tutorial included for customizing the project.
 • Font info is Provided in the Help File.
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below