Clean Minimal Fast 3D Logo

Clean Minimal Fast 3D Logo
1920x1080 | Version After Effects CC | 86 mb

Information:
 • 100% After Effects
 • Two versions: 1.Logo only | 2.Logo + video
 • Works with logo, text, video and images
 • No plugin needed
 • Easy color and elements control
 • After Effects CC & newer versions
 • Video tutorial Included for customizing the Project
 • Full HD Resolution 1920×1080
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below