Light Streaks Logo Reveal

Light Streaks Logo Reveal
1920x1080 | Version After Effects CC, CS6, CS5.5, CS5, CS4 | 143 mb

Information:
 • NO PLUGINS required (Version with plugins – Trapcode Particular 2 and Optical Flares is also included)
 • 3 Color Versions Included
 • Full HD 1920×1080 and HD 1280×720
 • Compatible with CS4 and newer versions of After Effects
 • Easy color and scene controls (adjust colors, lights, logo style in a second)
 • Step by step tutorial is included
 • Very easy to use
   Demo:





   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below