The Most Useful Transitions Pack for Premiere Pro

The Most Useful Transitions Pack for Premiere Pro
3840x2160 | Version Premiere Pro CC | 450 mb


Information:

 

 • Premiere Pro 2020, 2019, 2018 Compatible Project
 • Resizable Template, 8K, 6K, HD, Mobile, Square Resolution
 • Fast Previews
 • Sound Fx Included
 • Very Fast Render
 • Tutorial with voice over included.


   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   2 nhận xét:

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below