50 Premium Food Photography Lightroom Presets

20:29

By: StLove

50 Premium Food Photography Lightroom Presets
LRTEMPLATE | Version Adobe Lightroom | 1 mb

Information:

 • 50 Premium Food Photography Lightroom Presets - Lightroom Presets Add-ons Share Facebook Google Plus Twitter Pinterest Added to Favorites Add to Collection 50 Premium Food Lightroom Presets is a BeArt powerful Collection of professional Lightroom Presets which is perfect for creative photographers and graphic designers. This is a comprehensive suite of Lightroom Presets, will give your food photos a beautiful professional, faded and stylish finish. This collection of Lightroom presets was especially designed to give your food photography superpowers. This Food Collection is a must have for food photographers, wedding photographers & food bloggers. With this Lightroom Presets collection, you will be able to quickly and easily add a professional finish to your food images.


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below