Fashion - Modern Presentation // Premiere Pro

Fashion - Modern Presentation // Premiere Pro
1920x1080 | Version Premiere Pro CC | 38 mb

Information:
 • Drag & drop your photos or videos, enter text and you’re done.
 • Modular structure – duplicate, remove, or rearrange scenes as you want.
 • Well organized template – user-friendly interface.
 • Media placeholder: 18 (you can add an infinite number of holders).
 • Text placeholders: 30 (you can add an infinite number of holders).
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below