Hud Lowerthirds

Hud Lowerthirds
3840x2160 | Version After Effects CC | 40 mb

Information:
 • 1080p HD
 • 4 lowerthirds
 • No plug-in required
 • Easy to Edit
 • SFX included
 • Compatible with After Effects CC
 • Soundtrack is not included, but available here Upbeat Corporate Uplifting Motivational
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below