LIGHTING DOZEN – NEW CINEMATOGRAPHY TUTORIALS!

11:36

By: StLove

LIGHTING DOZEN – NEW CINEMATOGRAPHY TUTORIALS!
3840x2160 | Version All | 4700 mb

Information:
 • 1. Intro (4:43 min.)
 • 2. Campfire (10:01 min.)
 • 3. Candle Light (15:24 min.)
 • 4. Car Driving (59:36 min.)
 • 5. Crazy Cool (11:47 min.)
 • 6. Desert Sky (15:35 min)
 • 7. Fences & Streaks (17:21 min.)
 • 8. Fogged Out (19:11 min.)
 • 9. Night Rain (23:00 min.)
 • 10. Perfect Date (16:35 min.)
 • 11. Spooky Forest (16:35 min.)
 • 12. Stylish & Cool (15:23 min.)
 • 13. Urban Brick (15:24 min)
   Demo:
   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below