Motion Graphics Pack

Motion Graphics Pack
1920x1080 | Version After Effects CC | 2200 mb

Information:
 • 6000+ motion graphics elements
 • After Effects CC 2019 and above (MOGRT files require Premiere Pro v13.1.4)
 • Powered by AtomX
 • One-click workflow
 • Auto-resize and responsive design
 • Color, text and timing controls directly on the panel
 • Drag & drop installation
 • Free updates
 • Comprehensive video tutorials
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below