Auto Resizing Call-Outs l MOGRT for Premiere Pro

Auto Resizing Call-Outs l MOGRT for Premiere Pro
1920x1080 | Version Premiere Pro CC, After Effects CC | 300 mb

Information:
 • 68 Self-resizable Call-Outs
 • Resizable resolution (4k, 2k, Full HD, HD)
 • Any direction of the call out
 • Settings Panel
 • Change font directly inside Premiere Pro
 • Set up duration settings like Total Duration, Intro Duration, Outro Duration
 • Customize target design or use pre designed one
 • Unlimited duplicates of elements
 • No plugins or additional assets required
 • Fully Customizable & Resizable
 • Works with any language software
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below