Film Credits Pack V.2

Film Credits Pack V.2
3840x2160 | Version Premiere Pro CC | 56 mb

Information:
 • This is a set of 30+ Cinematic title design which will help you to enhance your film credits greatly. The authentic look and unique animation will surely attract viewers’ attention to the titles as well as increase the feel of the purpose. Easy to understand video tutorial included.
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below