Posters Neon

Posters Neon
1920x1080 | Version Premiere Pro CC, After Effects CC | 180 mb

Information:
 • After Effects CC2019 and above Compatible Project
 • Premiere Pro CC2019 and above Compatible Project
 • 16 Posters
 • 1 min duration
 • Resizable Compositions (4K,HD, Mobile, Square)
 • 100% After Effects Project
 • No Pre-renders
 • No plugins required.
 • Multilanguage Text
 • Works with any Font
 • Free plugin required.
 • Saber Free Plugin Needed.
 • Saber Free Plugin Download Here
 • Easy Text Customisation
 • Color Control
 • Universaliser Controller Included (Compatible with any language)
 • Tutorials with voice over included.
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below