Colorful Titles | DaVinci Resolve

Lower Thirds for DaVinci Resolve
1920x1080 | Version DaVinci Resolve | 13 mb

Information:
 • This version full support DaVinci Resolve 16 and 17
 • Bonus Video Backgrounds included in this project!
 • Link for free fonts included.
 • This project contain Macro files (.setting)
 • No Plugins Required.
 • Advanced control panel for DaVinci Resolve.
 • Popular resolution support: 720P, 1080P, 4K.
 • instagram resolution support: 1080×1080, 1080×1350, 1080×1920.
 • Easy Customize.
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   1 nhận xét:

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below