Edit Like A PRO 1st - Photoshop & Lightroom

22:19

By: StLove

Edit Like A PRO 1st - Photoshop & Lightroom
ATN, LRTEMPLATE | Version Adobe Photoshop, Adobe Lightroom | 1 mb

Information:

  • Moody, vibrant, stylish Edit. Enjoy the Effect that is known for its vivid colors and lighter images. These presets are perfect for creating a solid Instagram portfolio with an aesthetic style and modern colors, you can create unique photos in a moment. Get creative and take your Instagram feed, blog or portfolio to the next level.

Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below