Graphics Pack 4000+ Animation Pack

Graphics Pack 4000+ Animation Pack
1920x1080 | Version After Effects CC | 2550 mb

Information:
 • 4000+ Ready For Use Animation and Graphics Elements
 • After Effects CC 2015 and Above
 • 500+ Sound FX Included
 • Supported any Resolution up to 8K
 • Free Animation Studio Extension
 • No Plugins Required
 • Fonts included
 • Video Tutorials are Included
 • Super Fast Render
 • Color Control
 • Videos and Photos are Not Included
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below