Night Photo Lightroom Presets

21:40

By: StLove

Night Photo Lightroom Presets
LRTEMPLATE | Version Adobe Lightroom | 1 mb

Information:

  • Night Photo 1 (Female Portrait) Night Photo 2 (Bright City Color) Night Photo 3 (Blue Toning) Night Photo 4 (Matte Portrait) Night Photo 5 (Matte Portrait 2) Night Photo 6 (Night Street HDR) Night Photo 7 (Golden Sunset) Night Photo 8 (Yellow Toning) Night Photo 9 (Dreams Color) Night Photo 10 (Cinematic Street) Night Photo 11 (Bright Light) Night Photo 12 (Clean Portrait) Night Photo 13 (Male Portrait Hard Color) Night Photo 14 (Soft Light) Night Photo 15 (Contrast) Night Photo 16 (Old Effect) Night Photo 17 (Orange Light) Night Photo 18 (Low Saturation) Night Photo 19 (Street Hard Color) Night Photo 20 (Fairytale Colors)

Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below