The Inspiration - Photo Slideshow

The Inspiration - Photo Slideshow
1920x1080 | Version Premiere Pro CC | 154 mb

Information:
 • No plugins required
 • Very easy to change
 • Adobe Premiere Pro 2021 and above
 • FULL HD 1920×1080
 • Color control
 • 67 Placeholder
 • Video tutorial included
 • Fonts I’ve used in the project: here
 • Great soundtrack you can find here
 • Soundtrack is not included
 • After effects version here
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   1 nhận xét:

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below