BurghRecords - Cinematic Impact Sound Effects [WAV]

10:49

By: StLove

BurghRecords - Cinematic Impact Sound Effects [WAV]
WAV | Version All | 500 mb

Information:

  • The library contains a set of sound effects, including impacts, risers & background atmospheres.
  • 27 futuristic sound effects in 24-bit WAV format, this sample library is royalty free audio for movie scoring, trailers,
  • video projects and anything you want to use it for. Cinematic Sound Effects contains 27 audio samples in 24-bit WAV format.
  • All included sounds have been designed and edited BurghRecords.

Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below