Music Visualization Tool | Reactive Audio Spectrum

Music Visualization Tool | Reactive Audio Spectrum
1920x1080 | Version After Effects CC, CS6, CS5.5 | 58 mb

Information:
 • CS5.5 and higher
 • 1920×1080 full HD
 • 5min duration
 • 1 Audio Placeholder
 • 1 Title Placeholder
 • Six premade scenes
 • Well organized & easily customizable template
 • Video help file included
 • No Plugins are required
 • Fonts and Music not included
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below