Camouflage Patterns Set

22:42

By: StLove

Camouflage Patterns Set
AI, EPS, JPG | Version Adobe Photoshop, Adobe Illustrator | 60 mb

Information:

  • AI CS3 file with all patterns (with seamless in swatch panel and preview)
  • EPS 10 vector file format for each pattern (with seamless in swatch panel)
  • PAT file format for all patterns — Adobe Photoshop (800px)
  • JPG for each pattern — 4444 x 4444 px 400 DPI

Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below