Filmmaker Pack V 3.0

Filmmaker Pack V 3.0
1920x1080 | Version Premiere Pro CC 2015 | 156 mb

Information:
 • This universal pack contains 60 high-quality transitions, 20 color presets and 10 unique overlays. They will help you in creating any video, whether it be a movie, vlog or advertising video. Get the pleasure of creating a video and this will help you.
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below