Multiscreen Transitions for Premiere Pro

Multiscreen Transitions for Premiere Pro
3840x2160 | Version Premiere Pro CC | 5100 mb

Information:
 • Premiere Pro 2021 Compatible Project
 • Fast Previews
 • Sound Fx Included
 • Very Fast Render
 • Tutorial with voice over included.
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   2 nhận xét:

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below