Seamless Transitions Pack

Seamless Transitions Pack
1920x1080 | Version Premiere Pro CC2015 | 67 mb

Information:
 • 10 categories (Glitch, Pan, Zoom, Rotation, Split, Stretch, Twirl, Perspective, Lens Flare, Panorama)
 • Up to 6 subcategories (Smooth, Ease In, Ease Out, Impact, Elastic)
 • Premiere Pro CC 2015 and above
 • Frame rate: 29,97
   Demo:

   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below