Boris FX Continuum Complete 2021 Win - Mac

Boris FX Continuum Complete 2021 Win - Mac
1920x1080 | Version All | 800 mb

Information:
 • Continuum 2021 is the biggest release in its storied history with 80+ new effects, 1000+ new professionally-designed presets, 3 new Unit categories, major additions to Particle Illusion, a new keying effect, improvements to Mocha’s planar tracking, and more.
   Demo:
   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below