Duende Sounds Evince (+600)

13:05

By: StLove

Duende Sounds Evince (+600)
WAV | Version ALL | 3000 mb

Information:

  • Easily set a mood or shift emotions with “all – matching” sound effects.
  • Over 300 high-end cinematic sound effects (wav 48kHz 24bit file format)
  • 100 tonal “Sound Signatures”
  • Over 190 composition parts
  • Pre-arranged stems
  • 13 full cinematic royalty-free tracks
  • Commercial License.

Học Premiere cơ bản trong 60 phút:

Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

1 nhận xét:

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below