The Complete World Weather Forecast ToolKit

The Complete World Weather Forecast ToolKit
1920x1080 | Version After Effects Version CC | 512 mb

Information:
 • Weather OPENER [4k, Square, Vertical]
 • MAP Flat [Setup]
 • MAP Globe [Setup]
 • Weather ICONS [Shape / Lines / Realistic]
 • 6 Over-Map Weather Graphics [Transparent]
 • 3 Table Modules [Vertical]
 • 6 Table Modules [Horizontal]
 • Super Easy Drag and Drop Setup
 • Add as many Graphics as you need
 • 20k Map Textures (Vector option for Flat MAP)
 • Easy Customization with Controls
 • No Plugins Required
   Demo:
   03 Cách Motion Tracking After Effects:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below