Clean Slideshow / Premiere Pro MOGRT

Clean Slideshow / Premiere Pro MOGRT
3840x2160 | Version Premiere Pro CC | 3 mb

Information:
 • Import photos, press render.
 • Resolution 1920×1080.
 • No extra plugins!
 • 24 Textholders, 23 images. + 23 love quotes.
 • Video tutorial included. (If you have any questions, simply email me)
 • Requires Adobe Premiere Pro CC 2021 15.4.0+
   Demo:
   Học dựng phim bằng Adobe Premiere trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below