FilmImpact Premium Video Transitions 4.5.3 (WIN)

15:05

By: StLove

FilmImpact Premium Video Transitions 4.5.3 (WIN)
3840x2160 | Version Premiere Pro CC | 24 mb

Information:
 • Panel Wipe Impacts:
 • Add layers of glass to reveal the next scene. Play with different shapes, colors, and beautiful refractions.
 • Light Sweep Impacts:
 • Accentuate your logos and give them a shiny beam of light. This effect comes with an astonishing embossing effect.
 • Glitch 2.0 Impacts:
 • The next level of digital glitch ready to take on your clips, texts, logos, and photos!
   Demo:


   Học dựng video trên Premiere trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below