Photo Animator

Photo Animator
3840x2160 | Version After Effects CC, CS6, CS5.5, CS5, CS4 | 1500 mb

Information:
 • Photo Animator V6 After Effects CS4 project file (Will work with Adobe After Effects CS4 and higher, no plug-ins needed)
 • Photo Animator V6 Script-file
 • over 120 minutes of video Tutorial
 • PDF document with the controls explained (6 Pages)
 • Over 30 detailed isolated objects
   Demo:
   Cách tạo LightLeak:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below