Typography Rhythm Promo

Typography Rhythm Promo
3840x2160 | Version Premiere Pro CC | 55 mb

Information:
 • Premiere Pro CC 2021 (works with essentials graphic panel) and Above; ;
 • 4K (3840×2160p) Resolution. You can save this project in FullHD Resolution;
 • Duration time: 0:30 min;
 • Video help file is included;
 • The Fonts are not included, used Free Kanit;
 • Photos from – Unsplash used in preview are not included;
 • Music is not included. You can found this music here: Modern Glitch Stomp Openers by RABRO_
   Demo:
   Tạo chú thích trên Premiere:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below