QUANTUM Trailer Sound Effects

16:26

By: StLove

QUANTUM Trailer Sound Effects
WAV | Version All | 400 mb

Information:

  • 600+ Total Samples
  •  7 Categories – WHOOSH HITS, DRONES, WHOOSHES, BOOMS, HITS, DOWNERS, RISERS, LOOPS.
  •  3 Variations – DARK, DISTANT, DISTORTED
  •  High Quality Wave Files : 48kHz – 16Bit
  •  Royalty Free

Demo:Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below