Fire Blast Logo Intro

Fire Blast Logo Intro
3840x2160 | Version After Effects CC, CS6, CS5.5, CS5 | 410 mb

Information:
 • Very easy to edit! Replace the logo or any Text and render!
 • Compatible with After Effects CS5 and Higher
 • Works with any logo or text!
 • No Plug-ins needed
 • Smoke and fire created in 3d software
 • 29.97 fps
 • Video Tutorial Included
 • If you have any questions send me an e-mail
 • Music Not Included you can find here: https://audiojungle.net/item/epic-vocal-logo/25296400
 • Free Font Download: https://www.dafont.com/roboto.font
   Demo:
   Cách tạo chú thích trong Premiere:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below