Care4Art ATMOS Bundle vol I-IV

09:40

By: StLove

Care4Art ATMOS Bundle vol I-IV
Resizable | Version Photoshop CS6 | 1300 mb

Information:
  • Optically captured clouds, smoke, fog & mist
  • Optically captured light rays, flares & spotlights
  • Optically captured glass and crystal elements
  • Optically captured glow & cinematic lens flares
  • 147 high res jpeg overlays (up to 8800px)
  • 130 high res Photoshop Brushes (up to 5000px)
  • Photoshop Action for best looking results
  • 50 minute video tutorial on how to use the overlays & brushes in PS
  • Installation Guide for Photoshop (PDF)
  • Compatible with Photoshop CS6 and newer

Học Premiere cơ bản trong 60 phút:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below