Mega LUTs and Transitions Bundle

Mega LUTs and Transitions Bundle
3840x2160 | Version Davinci | 1000 Mb

Information:
 • Works with DaVinci 16, 17, 18 (studio and free version)
 • Optimized for M1 users
 • 2220 LUTs and 509 transitions
 • Work with any FPS or resolution
 • Supports wide range cameras (Sony, Canon, Blackmagic, Red, Arri, DJI …)
 • Easy installation
 • Drag and drop
 • Fast previews inside DaVinci Interface
 • Play in real time
 • Fast render times
   Demo:
   Học Davinci cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below