Filtering Movie Lightroom Presets Dekstop Mobile

14:54

By: StLove

Filtering Movie Lightroom Presets Dekstop Mobile
ABR, ATN, PNG | Version Adobe Lightroom | 10 mb

Information:

  • High quality Filtering Movie Lightroom Preset perfect for bloggers, travel, lifestyle and portrait photography. WHAT’S INCLUDED
  • 7 Professional Lightroom Presets Mobile in DNG Format
  • 7 Professional Lightroom Presets Mobile in XMP Format
  • 2 PDF of instructions for Installation and Usage Photos on the preview are used for demonstration purposes only. All used photos have Creative Commons license, and were taken from Unsplash, Paxels.

Chuyển Luts LR sang Premiere:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below