Ultimate Retouch Panel 3.9.2

15:16

By: StLove

Ultimate Retouch Panel 3.9.2
Resizable | Version Photoshop CC2017 | 3 mb

Information:
 • Photoshop CS6, CC2014-CC2022, CC2023 (MAC & WINDOWS) support
 • 200 functions in one panel
 • 7 unique blocks for retouching
 • 3 methods of Fast Retouch
 • 8 and 16 bits Frequency Separation
 • 65 color presets
 • 20 custom buttons for your personal actions
 • Immediate visual texture boost switching
 • 4 methods of Dodge & Burn
 • 3 help layers to capture the flaws and irregularities
 • Dual Vision for easy management of Dodge & Burn
 • Work with RGB channels and masks
 • Local and global High Pass Sharpness
 • Dynamic opacity and vignette
 • Multi-tint effect

Xóa đối tượng đơn giản trong Photoshop:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below