Dehancer Pro 6.2.0 OFX (Plug-in for DaVinci Resolve)

11:01

By: StLove

Dehancer Pro 6.2.0 OFX (Plug-in for DaVinci Resolve)
Resizable | Version All | 40 mb

Information:
 • Input camera profiles
 • Cineon Film Log support
 • 63 Film profiles with print options
 • Film Compression
 • NEW
 • Kodak 2383 and Fujifilm 3513 Print
 • CMY Color Head with Print Toning
 • UPDATED
 • Film Grain
 • Bloom
 • Halation
 • Gate Weave
 • Film Breath
 • Defringe
 • Vignette
 • Monitor (False Colors, Clipping)
 • UPDATED
 • LUT Generator
 • ACES and DVR WG support

Demo:


Học Davinci Resolve cơ bản trong 60 phút:


Download:

https://tinyurl.com/yccfmopj
Source: Internet.

StLove

Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

TÚ THANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below