RE:Vision FX - Plug-ins Pack for Adobe

RE:Vision FX - Plug-ins Pack for Adobe
1920x1080 | Version After Effects, Premiere Pro| 150mb

Information:
 • DE:Flicker 2.2.2
 • DE:Noise 3.5.0
 • FieldsKit 4.0.1
 • PV Feather 1.8.1
 • RE:Fill 3.0.0
 • RE:Flex 5.5.0
 • RE:Grade 1.3.0
 • RE:Lens 2.4.0
 • RE:Map 4.2.0
 • RE:Match 2.7.1
 • RE:Zup 1.0.1
 • ReelSmart Motion Blur Pro 6.4.0
 • Shade/Shape 5.0.0
 • SmoothKit 4.0.2
 • Twixtor Pro 7.5.3
 • Video Gogh 3.9.2

   Học After Effects cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below