Motion Graphics Pack

Motion Graphics Pack
3840x2160 | Version After Effects CC | 1300 Mb

Information:
 • 333+ Ready for use After Effects Templates
 • 407+ Additional Designs for Templates
 • Required After Effects CC 2015.3 and Higher
 • Motion Viewer Extension Included
 • Resolution up to 4K (UHD)
 • No Plugins Required
 • Works with all language versions of After Effects
 • Absolute Control
 • Photos and Videos are Not Included
 • Free Fonts Used
 • Video Tutorial included
   Demo:
   Học After Effects cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below