VideoHive Transitions

VideoHive Transitions
1920x1080 | Version After Effects CS6, CC | 3300 Mb

Information:
 • MYFX Extension
 • 4200+ Transition Presets
 • 130 Lower Thirds
 • 90 Titles
 • Premiere Pro Support (Dynamic Link)
 • Easy to Use (One-Click Method)
 • Color & Effects Controls
 • Target Control
 • All Preset Previews
 • 100% After Effects
 • Works with Any Resolution
 • Help Center
 • Customer Support
 • Free Lifetime Updates
   Demo:
   Học After Effects cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below