Epic Space Story Music Visualizer

Epic Space Story Music Visualizer
Resizable | Version After Effects CC, CS6 | 2100 Mb

Information:
 • 1150 Epic Space pictures included
 • You can use your own pictures or videos
 • No plugins needed
 • 5 Designs
 • 3 Vinyl Record design
 • 10 Cassette design
 • 10 CD design
 • Music lables included
 • 3 resolution - FullHD 1920x1080; square 1080x1080; vertical 1080x1920; 30 fps
 • Up to 10 min duration (music track duration)
 • Video tutorial included
 • Expressions control (Universal Expressions) - convenient menu
 • Music not included, you can find here - Sky-Productions (id 7189904) - https://audiojungle.net/item/sfx-trailer/7189904 , (id 10320303) - https://audiojungle.net/item/epic-hybrid-trailer/10320303
   Demo:
   Học After Effects cơ bản trong 60 phút:


   Download:

   https://tinyurl.com/yccfmopj
   Source: Internet.

   StLove

   Tôi là một giảng viên, nhà báo, một người có đam mê cực độ với phim và nhiếp ảnh. Rất vui vì đã được làm quen với các bạn ^_^

   TÚ THANH

   Không có nhận xét nào:

   Đăng nhận xét

   Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below